משרדנו מתמחה בטיפול במתן אשרות כניסה לאזרחים פלסטינים, בהסרת מניעה פלילית וביטחונית, הגשת עררים למנהלת התיאום והקישור, הכנת מסמכים וייצוג מול משרד הפנים.