משרדנו מטפל בהסדריי חובות לחייבים תוך מתן ליווי משפטי אל מול רשויות המדינה, ובפני ערכאות השיפוט השונות ברחבי הארץ.

עיקרם של הליכים אלו באים לידי ביטוי בהפחתת החוב הכספי של החייב, תוך מתן ליווי אישי לכל לקוח, החל משלב הגשת הבקשה לקבלת צו כינוס ועד לצו הפטר ולדרך חדשה.